[postbg=https://i.imgur.com/20aRJFn.png]


آلآسمٰ بٱلێآبآني »•名探偵コナン .°•
آلآسمٰ بٱلإنج‘ـليزێ »• Detective Conan أۋ Case Closed .°•
الآسمٰ بٱلعربي »• المَح‘ـقق گۋنٱن .°•
نـــۈعـــھ »• أگشن - خۤيال - بۤۋلسي - دٓرآمَٱ .°•
اسمَ الگٱتب »• غۋشو اۈێامٱ .°•
أسم آلمخ‘ـرج‘ »• يآسۋيشيرۈ ێامَآمۈتو .°•
ٱلفئـۃ العمريـۃ »• للمراه۫قيين .°•
بۤدٓٱێـۃ ٱلعرض »• 1996.°•
عدٓدٓ ٱلح‘ـلقآت »• + 700 .°•
الح‘ـالـۃ »• مَستمٰر .°•

تبدٓأ آلقصٓـۃ فێ أول حٔـلقـۃ بۤظهۈر شخۤصيـۃ سينشي گودٓۋ 17 عامًٱ ، طآلب في آلمٰڊرسـۃ الثٱنۈيـۃ
ۋمَتحٔـري يسْـٱعدٓ آلشرطـۃ وآلمٰفتش مٰيغۈرێ في ح‘ـل يعض القضايا مشهور في مٰنطقتـہ
بۤذگاءھ وعبقريتـہ آلتێ تفاجئ الجمٰيع بٱسْـتنتاجٱت تخ‘ـٱلف التۋقعآت.ۋ في يۋمَ مٰن أيام آلعطلـۃ
خ‘ـرج مَع صۧـڊيقـۃ طفۈلتـہ رٱن مۋري في مڊينـۃ آلملآھێ، ۋحٔـڊثت جريمٰـۃ قتل دٓٱخ‘ـل
عربۤـۃ المَوت ۋح‘ـلهآ گالعآڊة بۤذگآء ۋمه۫ارتھ ، وبێنمٰآ گآنۋٱ ه۫نٱگ لمَح‘ سينشي گۈدٓۋ رج‘ـل
ذۋ ملآبۤسْـ سودٓٱء يقۈم بعمٰليـۃ آبۤتزاز. فأرآڊ معرفـۃ القصٓـۃ، فما لبث إلآ أن ضرب مٰن الخۤلف
وسقط مٰغشێا عليه، ۈمٰن ثمٰ أُجبر علےٰ تناۋل عقار ج‘ـدٓيڊ لم ێستخ‘ـدٓم من قبل إلآ علےٰ آلفئران
وظن الرج‘ـل ذو المَلآمَح‘ ٱلسْـۈڊاء أنـہ سْـيقتلـہ ولن يترگ فێـہ أثر للتسْـمَمَ لگن ٱلعقٱر تسبب في تقلص
ج‘ـسْـمَـہ ليصبۤح‘ فتےٰ في ٱلسابعـۃ مٰن عمره۫ ۈفي تلگ ٱلحٔـٱڊثـۃ فێ مڊێنـۃ المٰلآھي ھێ بدٓآێـۃ ۈلآڊة گونان
وتغێر حٔـێآة سْـێنشي گودٓۈ.وعندٓمٱ گٱن في مٰنزل صٓڊيقـہ الدٓگتور أغٱسآ ڊخۤلت صٓدٓێقتـہ رٱن مٰۈري
لتسأل عن سێنشي، فسألت گۋنٱن عن ٱسمـہ فأجابهآ بۤـ گۈنآن إيدٓۋجاۈآ ۈسبۤب اخ‘ـتێارھ للآسم لأن سينشي
گآن ێحٔـب شخ‘ـصٰێـۃ شآرلۋگ هۋلمَز لمؤلفـہ گونآن دٓۈيل. قرر گۋنآن أن ێعيش مَع ران فێ مٰنزل أبيهآ
آلذي ێعمٰل متحٔـرێا لێتسْـنےٰ لـہ مَعرفـۃ ھذه آلمَنظمَـۃ. فڊخ‘ـل مَدٓرسـۃ تيتآن ٱلآبتدٓائيـۃ وأصٰبۤح‘ عضۋًٱ
في فريق ٱلمٰحٔـققين الصٓغآر. صٓنع گۈنآن آلعڊيڊ مَن آلصدٓٱقآت مع المتح‘ـرێن أمٰثالـہ مَنه۫م ه۫يجي هآتوري
لمعرفة المزيد تـابعو الـأنمي ...121
فواصل فواصل
122
فواصل فواصل
123
فواصل فواصل
124
فواصل فواصل
125
فواصل فواصل
126
فواصل فواصل
127
فواصل فواصل
128
فواصل فواصل
129
فواصل فواصل
130
فواصل فواصل
131
فواصل فواصل
132
فواصل فواصل
133
فواصل فواصل
134
فواصل فواصل
135
فواصل فواصل
136
فواصل فواصل
137
فواصل فواصل
138
فواصل فواصل
139
فواصل فواصل
140